top of page

DP Byggservice AB

Vi gör det vi är bäst på!

Vi är specialiserade på tak och plåtslageri.

Band & Skivtäckning

Plåttak med bandtäckning och skivtäckning: Bandtäckning och skivtäckning på plåttak är ett bra alternativ för byggnader där både kvalitet och utseende har hög prioritet. När man lägger nya plåttak idag kan bandtäckning och skivtäckning hjälpa till att bevara en byggnads äldre karaktär. Vi har lång erfarenhet och stor expertis inom plåttak, kontakta ss för en konsultation om du behöver renovera ditt tak eller lägga nytt.

Plåttak genom tiderna: Plåt har använts långt över 100 år till takläggning, om än i olika varianter och tekniker. Från början använde man kopparplåt eller järnplåt för detta ändamål, vilket också kallas svartplåt. Den målades med tjära eller pigmenterad linolja för att skyddas mot korrision.

I slutet av 1800-talet började man i stället använda förzinkad stålplåt till läggning av plåttak. Tjäran fasades ut och man använde uteslutande linoljefärger till målningen av taken, som fortfarande målades på plats.

Idag används plåt av flertalet material för bandtäckning och skivtäckning. Bland annat aluminium, koppar, rostfritt stål, förzinkat stål och zink. Den plåt som används vid denna typ av takläggning i störst utsträckning är förzinkad stål, som man färgbelägger industriellt.

Skivtäckning: Från början fanns inga valsverk att tillverka plåtskivorna i. I stället fick man hamra plåten för hand. Detta resulterade i ganska små plåtskivor. Efter valsverkens inträde i plåttakens värld så har det blivit möjligt att tillverka allt större plåtskivor, och idag är det vanligt att skivorna som tillverkas är 1000×2000 mm i originalformat. När man täcker ett tak genom att falsa samman dessa plåtskivor får man ett plåttak med skivtäckning. Skivtäckning gör man främst på byggnader där man vill bevara det ursprungliga utseendet och karaktären.

Bandtäckning: Vanligare än skivtäckning är numer bandtäckning. Vid bandtäckning levereras plåten i långa band, oftast går ett helt band från taknocken till takfoten. Dessa band falsar man sedan ihop. Bandtäckning är en metod som kan användas på alla typer av tak som har en lutning. Metoden bör dock undvikas på helt platta tak. Vill man ändå använda sig av bandtäckning på ett tak utan lutning så måste man använda rostfritt står och sömsvetsa banden för att taket ska kunna stå emot vatten ordentligt.

15443032_1166524703401353_5490021797022999917_o.jpg
109459508_2559853460934265_2707744743808137290_n.jpg

Tegeltak

Tegeltak - klassiskt, hållbart och naturligt: Tegeltak är den vanligaste typen av tak på svenska villor. Tegeltak är klassiskt vackra och otroligt hållbara om de läggs och sköts om på rätt sätt. Dessutom är tegelpannor en naturprodukt vilket gör taket hållbart även för miljön och klimatet. Att lägga tegeltak kräver ett bra underarbete, men när det görs efter konstens alla regler får man ett tak som kan hålla i över 40 år.

Kontakta oss om ditt tegeltak börjar se lite trött och risigt ut eller om du behöver lägga ett helt nytt tegeltak.

Sköt om ditt tegeltak: Tegelpannor blir till skillnad från många andra material bara vackrare med åldern. Men ett tegeltak behöver undehållas för att bevaras helt och fint i många år. När taket börjar få en beläggning från väder, vind och omgivande miljö behöver teglet tvättas och kanske till och med skrapas. Om det börjar bildas mossa på taket kan det orsaka så mycket frost på teglet under vinterhalvåret så att de angripna pannorna spricker.

Förutom regelbunden tvätt av taket kan det vara bra att kontrollera taket och då för att upptäcka eventuellt spruckna tegelpannor i tid. Att hålla hängrännorna rena och fina förlänger också livslängden på ditt tegeltak.

Reparera tegeltak: Om en eller flera tegelpannor går sönder kan man byta ut dessa mot nya utan att behöva lägga om hela sitt tegeltak. Eftersom utseendet på ett tegeltak förändras av väder och vind med åldern, kommer de nya tegelpannorna som man reparerar med att ha en annan färg än de gamla pannorna. För att detta inte ska bli för iögonfallande så kan man lägga de nya pannorna på ett ställe som inte syns så bra, och flytta de gamla pannorna från de stället för att ersätta de trasiga pannorna.

Man kan även byta ut sina trasiga tegelpannor mot hela begagnade tegelpannor som redan har åldrats i utseendet och mer liknar det egna tegeltaket. Välskötta hela tegelpannor har lång hållbarhet, därför kan det gå precis lika bra att reparera med äldre tegelpannor.

Papptak & Tätskikt

Papptak & tätskikt för lång hållbarhet: För att få ett tak på sitt hus som håller år efter år är underarbetet a och o. Att lägga papptak och tätskikt med rätt material och metod är grunden och den viktigaste byggstenen i en bra takläggning. Med ett modernt tätskikt lagt av professionella takläggare får du ett kostnadseffektivt tak med en lång livslängd.

Takpapp kan användas som underlag till exempelvis tegeltak. Men numer är det även vanligt att ha takpapp både som underlag och ytskikt på vissa byggnader. Särskilt bra passar ett papptak på byggnader som har platt tak eller tak med mycket liten lutning.

Vi är specialister på tak med lång erfarenhet och hjälper dig gärna med både konsultation och arbete för att du ska få ett tak som håller länge.

Varför papptak? För att få ett tak på sitt hus som håller år efter år är underarbetet a och o. Att lägga papptak och tätskikt med rätt material och metod är grunden och den viktigaste byggstenen i en bra takläggning. Med ett modernt tätskikt lagt av professionella takläggare får du ett kostnadseffektivt tak med en lång livslängd.

På stugor och fritidshus är det även vanligt att bara ha ett papptak. Då lägger man först ett underlagspapp och därefter ett ytpapp ovanpå. Ett papptak läggs i våder som antingen går vertikalt från taknock till takfot med en remsa över kanterna, alternativt horisontellt lite överlappande. Hur taket bör läggas på en specifik byggnad beror på många faktorer som professionella takläggare har kunskaper att avgöra. Därför är det alltid bra att ta konsultation av takläggare innan man planerar sitt tak.

Takpapp: Historiskt är takpapp ett material som består av papp impregnerad med en asfaltslikande beläggning. Förr hade papptaken inte lika lång livstid som idag på grund av att vatten lätt trängde igenom beläggningen till pappen.

Dagens takpapp har oftast en stomme av gummi och även en bättre beläggning som är motståndskraftig mot både vatten och solstrålar. Ett modernt papptak kan ha en livslängd på 30 år om det underhålls efter rekommendationer.

38430013_2056630751256541_6907805256042676224_n.jpg
bottom of page